Rechtsgebieden

Gedurende 22 jaar ervaring aan de balie heeft Mr. Verstraete een ruime kennis en expertise opgebouwd in de meest uiteenlopende domeinen van het recht. Een brede basis is belangrijk, want vele rechtsgebieden staan niet op zichzelf maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In het bijzonder is het kantoor opgebouwd op vier pijlers : verkeersrecht in de meest ruime zin van het woord, strafrecht en strafuitvoering, burgerlijk recht, handelsrecht en jeugdrecht.

Contacteer het kantoor

Rechtsgebieden

Gedurende 22 jaar ervaring aan de balie heeft Mr. Verstraete een ruime kennis en expertise opgebouwd in de meest uiteenlopende domeinen van het recht. Een brede basis is belangrijk, want vele rechtsgebieden staan niet op zichzelf maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In het bijzonder is het kantoor opgebouwd op vier pijlers : verkeersrecht in de meest ruime zin van het woord, strafrecht en strafuitvoering, burgerlijk recht, handelsrecht en jeugdrecht.

Contacteer het kantoor

Materie

Verkeersrecht

Wij staan U met raad en daad bij voor alles wat verkeerd is gelopen op de openbare weg, zowel te voet, met de (brom)fiets, als met de (vracht)wagen.

Heeft U een dagvaarding voor de politierechtbank ontvangen omwille van een verkeersovertreding (alcohol, drugs, vluchtmisdrijf, snelheidsovertreding, rood licht, rijverbod, …) ?

Heeft U een verkeersongeval veroorzaakt ? Of bent U slachtoffer van een ongeval of verkeersagressie (eventueel met lichamelijke letsels) ?

Aarzel niet om onmiddellijk of zo snel mogelijk na de feiten contact met ons op te nemen, ook na de kantooruren of in het weekend.

Ook als U een verklaring dient af te leggen bij de politie (Salduz verhoor), staan wij U bij.

Wij kijken altijd na of U recht hebt op de tussenkomst van een rechtsbijstandverzekering.

Contacteer ons

"Zeg niet wat je weet, maar weet wat je zegt"

Materie

STRAFRECHT

Bent U dader of verdachte van een misdrijf (slagen en verwondingen, diefstal, drugsdelicten, zedenmisdrijven, …) ?

Of bent U slachtoffer van een misdrijf (eventueel met lichamelijke letsels) en wenst U schadevergoeding ?

Wij lichten u in over al uw rechten en treden voor U op gedurende het hele traject van de strafvervolging : vanaf het prille begin (als slachtoffer een strafklacht neerleggen bij politie of onderzoeksrechter, of Salduz bijstand bij politieverhoor na een arrestatie of huiszoeking), gedurende het strafrechtelijk onderzoek (ev. voorlopige hechtenis met verschijning voor de raadkamer), tijdens de pleidooien voor de correctionele rechtbank of Hof van Assisen (als verdachte of als burgerlijke partij), alsook voor de strafuitvoeringsrechtbank.

In het strafrecht is het van groot belang dat u zich zo snel mogelijk laat bijstaan door een advocaat, of u nu slachtoffer of dader bent. Contacteer ons.

Wij kijken altijd na of U recht hebt op de tussenkomst van een rechtsbijstandverzekering.

Contacteer ons

Materie

BURGERLIJK EN HANDELSRECHT

Burgerlijke aansprakelijkheid door fout of nalatigheid, schadeloosstelling, huurrecht, burenhinder (geluidsoverlast, afstand beplantingen, scheidingsmuur), erfdienstbaarheden, …

Incasso van onbetaalde facturen (betwist of niet betwist), factuurvoorwaarden, aanneming en bouwproblemen, …

Waar mogelijk, streven wij in overleg met u naar een goede minnelijke regeling, waarbij niet alleen een kosten/baten afweging wordt gemaakt, maar ook uw commerciële en/of sociale belangen niet uit het oog worden verloren.

Is een gerechtelijke procedure onafwendbaar, dan stellen wij alles in het werk om uw zaak zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen, waarbij U telkens stipt wordt ingelicht over de belangrijke fases tijdens de procedure.

Daarnaast wordt Mr. Verstraete door de rechtbank ook geregeld aangesteld als bewindvoerder.

Contacteer ons

Materie

JEUGDRECHT

Het jeugdrecht is onderverdeeld in twee soorten : een als misdrijf omschreven feit (MOF) waarbij de minderjarige een misdrijf heeft begaan, of een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) wanneer de fysieke integriteit of de ontplooiingskansen van de minderjarige in gedrang komt door gebeurtenissen thuis of op school (bv. mishandeling, misbruik, verwaarlozing).

Mr. Verstraete staat minderjarigen bij tijdens verhoren voor de politie, of bij een dringende vordering voor de jeugdrechter, maar verdedigt ook hun belangen voor de jeugdrechtbank (zowel MOF als VOS).

Belangrijk om weten is dat elke minderjarige recht heeft op gratis juridische bijstand in de vorm van pro deo. U hoeft er dus niet zelf voor te betalen.

Mr. Verstraete heeft de Bijzondere Opleiding Jeugdrecht gevolgd.

Materie

BEGROTING LICHAMELIJKE SCHADE

Wanneer U als slachtoffer van een verkeersongeval of een misdrijf een zo ruim mogelijke vergoeding wenst te bekomen voor uw (lichamelijke) schade, draagt U de bewijslast. De tegenpartij zal immers de lichamelijke letsels zo veel mogelijk trachten te betwisten of te minimaliseren.

Het is dan ook van groot belang om vanaf het begin de omvang van uw lichamelijke schade (die nog sterk kan evolueren met de tijd) tegensprekelijk te laten vaststellen en om alle bewijzen omtrent uw schade goed bij te houden. Contacteer ons hiervoor.

Mr. Verstraete heeft een ruime ervaring opgebouwd in de berekening en begroting van (lichamelijke) schade : medische kosten en prothesen, aanpassing van de woning; berekening inkomstenverlies (werknemer, ambtenaar, zelfstandige), morele schade (als slachtoffer of als nabestaande bij overlijden), huishoudschade, esthetische schade (bv. bij littekens of brandwonden), seksuele schade, hulp van derden, tijdelijke of blijvende lichamelijke ongeschiktheid, posttraumatisch stresssyndroom, …

Waar het kan, voeren wij onderhandelingen met (de verzekeraar van) tegenpartij voor het bekomen van (dringende) voorschotten of finaal met het oog op het bereiken van een globale minnelijke regeling. Zoniet, trachten wij een zo ruim mogelijke schadevergoeding voor U te bekomen voor de bevoegde rechtbank.

Mr. Verstraete treedt in deze materie uitsluitend op voor individuele daders of slachtoffers van (verkeers)misdrijven, en treedt niet op voor verzekeringsmaatschappijen.

"Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem."

Winston Churchill

Rechtsbijstand

Velen hebben een verzekeringspolis rechtsbijstand afgesloten, waardoor niet alleen uw advocaatkosten, maar ook de gerechtskosten (dagvaarding, expertisekosten, …) en zelfs de kosten van rechtspleging van de tegenpartij (in het geval je de zaak mocht verliezen) door de verzekering betaald worden. U hoeft zich aldus geen zorgen te maken over de kostprijs van een procedure (noch bij winst, noch bij verlies van de procedure). Soms bevat een rechtsbijstandsverzekering ook een ‘insolvabiliteitsclausule’ waardoor uw verzekering in bepaalde gevallen de schade vergoedt wanneer de dader onvermogend is. Een verzekering rechtsbijstand kan afgesloten worden als een aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis, bijvoorbeeld bij een autoverzekering, een familiale verzekering, of een brandverzekering. Of kan afgesloten worden als een alleenstaande verzekering. Wij kijken altijd na of U recht hebt op de tussenkomst van een rechtsbijstandverzekering (bv. bij verkeersinbreuken, maar soms ook als dader of slachtoffer van andere misdrijven. Of wanneer U uit onvoorzichtigheid schade veroorzaakt, of schade lijdt door de fout van iemand anders). Belangrijk is dat in het kader van rechtsbijstand de keuze van advocaat vrij is en nooit een advocaat door de verzekeraar aan u kan worden opgedrongen. U kiest zelf de advocaat van uw voorkeur.

Contacteer ons

Rechtsbijstand

Velen hebben een verzekeringspolis rechtsbijstand afgesloten, waardoor niet alleen uw advocaatkosten, maar ook de gerechtskosten (dagvaarding, expertisekosten, …) en zelfs de kosten van rechtspleging van de tegenpartij (in het geval je de zaak mocht verliezen) door de verzekering betaald worden. U hoeft zich aldus geen zorgen te maken over de kostprijs van een procedure (noch bij winst, noch bij verlies van de procedure). Soms bevat een rechtsbijstandsverzekering ook een ‘insolvabiliteitsclausule’ waardoor uw verzekering in bepaalde gevallen de schade vergoedt wanneer de dader onvermogend is. Een verzekering rechtsbijstand kan afgesloten worden als een aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis, bijvoorbeeld bij een autoverzekering, een familiale verzekering, of een brandverzekering. Of kan afgesloten worden als een alleenstaande verzekering. Wij kijken altijd na of U recht hebt op de tussenkomst van een rechtsbijstandverzekering (bv. bij verkeersinbreuken, maar soms ook als dader of slachtoffer van andere misdrijven. Of wanneer U uit onvoorzichtigheid schade veroorzaakt, of schade lijdt door de fout van iemand anders). Belangrijk is dat in het kader van rechtsbijstand de keuze van advocaat vrij is en nooit een advocaat door de verzekeraar aan u kan worden opgedrongen. U kiest zelf de advocaat van uw voorkeur.

Contacteer ons