Tarieven
Algemene voorwaarden
Dienstenwet
GDPR

De kostprijs van een advocaat bestaat enerzijds uit kantoorkosten, anderzijds het ereloon.

Voor wat betreft het ereloon hanteert het kantoor in principe een uurtarief. Hoeveel uren een advocaat aan uw dossier werkt, hangt immers niet alleen af van zijn eigen prestaties, maar wordt ook beïnvloed door onder meer de houding van uw tegenpartij, de rechtbank, de gerechtsdeskundige, het parket, …

Voor bepaalde prestaties kan een forfaitair ereloon overeengekomen worden, of kunnen – zoals bij factuurinvorderingen – aangepaste tarieven met u worden besproken.

Op de kosten en ereloon van een advocaat is 21 % BTW verschuldigd.

Bij aanvang kijken wij altijd na of U recht hebt op de tussenkomst van een rechtsbijstandverzekering, of in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand (pro-deo). Is dit zo, dan regelen wij de aangifte bij uw verzekeraar, of doen wij voor u de aanvraag pro deo.

Lees meer over onze tarieven